Admin


Informujemy że od dnia 1.04.21 nowe urządzenia, oraz Świadectwo Sprawdzenia i Kontroli Mieszankami Wzorcowymi dołączone do tych urządzeń, będziemy zabezpieczać za pomocą plomb. W przypadku zwrotu urządzenia z usuniętą plombą z sensora klient poniesie koszt usługi sprawdzenia urządzenia zgodny z cennikiem. W przypadku usunięcia plomby na Ś. S. K.M.W.  klient […]

Zabezpieczenia sensorów i świadectw sprawdzenia w nowych urządzeniach


W związku z zaistniałą sytuacją zamówienia i serwis będą realizowane w wydłużonym terminie. Prosimy o nie wchodzenie na teren firmy W związku z obecną sytuacją epidemiczną i w trosce o zdrowie  pracowników prosimy o ograniczenie wizyt w naszej firmie. Urządzenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty bądź firm kurierskich.  Wszelkie ustalenia […]

07.02.2021 – WAŻNA INFORMACJA odnośnie obostrzeń COVID-19


Wychodząc Państwu na przeciw udostępniamy możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną wymaga zgody kontrahenta.    W oświadczeniu uzupełnić należy dane kontrahenta, aktualny adres mailowy, na który wysyłane mają być dokumenty (faktury, duplikaty tych faktur oraz korekty) oraz oczywiście wpisać datę i złożyć podpis. Oświadczenie można pobrać z […]

Faktury dostarczane drogą elektronicznąOpis funkcjonalny urządzenia Czujnik analogowy CA-CO2-5/O2-25 jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do kontroli zawartości dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) w powietrzu z obiegiem wymuszonym. Wyposażony jest w wyświetlacz znakowy, oraz wyjścia pomiarowe prądowe o zakresie 4÷20mA. Zainstalowany akumulator NiMH (opcjonalnie) pozwala na niezakłóconą pracę w przypadku istniejących krótkich przerw w […]

Nowy Czujnik Analogowy CA-CO2-5/O2-25


Przepisy RODO Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu [zwane dalej Rozporządzeniem] W związku z powyższym, uprzejmie informujemy ze Państwa dane osobowe lub dane […]

Przepisy RODO


W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi przedłużenia teleskopu w produkowanych przez nas czujnikach, chcieliśmy poinformować Państwa o możliwości zakupienia dodatkowego przedłużacza. Pozwala on na zwiększenie zasięgu o około 110cm.

Przedłużacz do teleskopuW okresie wakacyjnym przygotowaliśmy dla klientów detalicznych promocję. Przy zakupie urządzeń naszej produkcji w kwocie powyżej 1000zł brutto dodajemy powerbank Esperanza. Promocja ważna do końca sierpnia 2017roku.    

Promocja Wakacyjna