Środowisko


Informacje ogólne dotyczące zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zużyte baterie i akumulatory ze względu na zawartość szeregu substancji chemicznych służących pierwotnie do wytwarzania energii elektrycznej zostały uznane w myśl obowiązujących przepisów za substancje niebezpieczne dla środowiska. Ustawa o bateriach i akumulatorach zakazuje umieszczania ich razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, tym nakłada obowiązek ich selektywnego zbierania.
Wszystkie zużyte baterie i akumulatory powinny trafić do systemu zbierania, a następnie do właściwego zakładu przetwarzania celem uzyskania wysokiego stopnia recyklingu i uniknięcia zanieczyszczania środowiska na skutek ich pozbywaniem się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Użytkownik końcowy baterii i akumulatorów i jego obowiązki.

Użytkownikiem końcowym baterii lub akumulatora jest każdy, w tym osoba fizyczna oraz firma, która wykorzystuje energię elektryczną z baterii lub akumulatora. Na użytkowniku końcowym ciąży obowiązek dostarczenia zużytej baterii lub akumulatora do punktu selektywnego zbierania, skąd odpad zostanie przekazany do właściwego systemu przetwarzania odpadów.

Zwrot zużytego sprzętu.

Firma „TEMAT” S.C.  jako producent urządzeń elektronicznych jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne produkowane przez „TEMAT” S.C. są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki. Symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

 

Informujemy, że zużyty sprzęt elektroniczny (produkowany bądź sprzedany przez naszą firmę) można nieodpłatnie zwrócić naszej firmie.