Serwis


Wydanie świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi :

Nowe, zakupione urządzenia są dostarczane z aktualnym świadectwem sprawdzenia i kontroli wystawionym na 12 miesięcy od daty produkcji.
Zalecany termin kolejnej kontroli jest zaznaczony na naklejce [nowe urządzenia naklejki nie posiadają] lub wyświetlony na wyświetlaczu.
Niemniej data kolejnej kontroli powinna być określona przez wewnętrzne przepisy użytkownika oraz Jego świadomość o sprawności urządzenia.

Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla jednego gazu [metan] – 150 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla dwóch gazów [metan+wodór*] – 190 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla dwóch gazów [metan+izobutan] – 170 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla trzech gazów [metan+izobutan+wodór*] – 210 zł netto

* wykrywacz gazu stosować tylko i wyłącznie do wykrywania nieszczelności w  układzie klimatyzacji z zastosowaniem gazu śladowego składającego się z 95%azotu i 5% wodoru

Prowadzimy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykrywaczy gazu i manometrów elektronicznych naszej produkcji.

Do urządzeń przysłanych do serwisu „TEMAT” S.C. prosimy dołączyć informację z następującymi danymi:

  • data,
  • dane do faktury VAT,
  • adres wysyłki jeżeli jest inny niż adres firmy,
  • telefon kontaktowy,
  • e-mail jeżeli chcą Państwo być powiadamiani o wysyłce,
  • typ i numer fabryczny urządzenia + wyposażenie,
  • podpis osoby zlecającej usługi serwisowe.
  • Informacja dotycząca wystawienia świadectwa – jeden, dwa lub trzy gazy

Bez powyższych danych urządzenie nie zostanie przyjęte do serwisu.

Prosimy o dołączenie danych do paczki. 

Informacje dotyczące RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Temat s.c. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 55.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją zlecenia bądź usługi serwisowej oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów – oferty na życzenie klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zlecenia/serwisu.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie umów[firma księgowa, firma kurierska]. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Prosimy o nie przysyłanie urządzeń w kopertach bąbelkowych. Urządzenia należy zapakować tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu podczas transportu. Za uszkodzenia przesyłki z powodu złego zabezpieczenia paczki firma Temat nie odpowiada.
Podczas pakowania zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia były wyłączone (urządzenia zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego załączenia podczas transportu). Do przesyłki proszę dołączyć informację umożliwiającą identyfikację przesyłki – dane kontaktowe.


Istnieje również możliwość wysłania do Państwa kuriera (DHL) po odbiór urządzenia. Obowiązkiem klienta jest przygotowanie paczki do wysyłki.

W przypadku nieodebrania paczki przez kuriera z powodu jej nieprzygotowania klient zostanie obciążony kosztami za przyjazd kuriera.

O terminie odbioru paczki przez kuriera poinformuje „TEMAT” S.C. po uzgodnieniu z klientem (godziny przyjazdu kuriera nie zależą od „TEMAT” S.C.).

Usługa jest odpłatna, koszt wynosi 30,00zł netto

Istnieje możliwość dostarczenia za dodatkową opłatą paczki do godz: 9.00, 12.00.