O firmie


Firma „TEMAT” S.C. z siedzibą w Tychach nieprzerwanie od 1996 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją urządzeń elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń służących do kontroli szczelności instalacji gazowych i manometrów.

 Najważniejszym elementem przyjętej polityki jakości jest oferowanie wyrobów niezawodnych, zgodnych z wymaganiami technicznymi i jakościowymi naszych Klientów, spełniających wymogi bezpieczeństwa i ekologii oraz będących rekomendacją dla pozyskania dalszych zamówień.

Przy zawieraniu umów na dostawy materiałów i urządzeń oraz usług kierujemy się jakością i rzetelnością naszych dostawców.

Najwyższy poziom jakości oferowanych wyrobów wynikający z dotychczasowego doświadczenia Firmy i pełnych kompetencji zatrudnionych w niej pracowników pieczętuje wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.