Zabezpieczenia sensorów i świadectw sprawdzenia w nowych urządzeniach


Informujemy że od dnia 1.04.21 nowe urządzenia, oraz Świadectwo Sprawdzenia i Kontroli Mieszankami Wzorcowymi dołączone do tych urządzeń, będziemy zabezpieczać za pomocą plomb.

W przypadku zwrotu urządzenia z usuniętą plombą z sensora klient poniesie koszt usługi sprawdzenia urządzenia zgodny z cennikiem.

W przypadku usunięcia plomby na Ś. S. K.M.W.  klient zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie z informacją iż w/w świadectwo nie zostało skopiowane oraz użyte do innych celów.*

Koszty zakupu zostaną zwrócone po opłaceniu usługi/dostarczeniu pisma, na usługę sprawdzenia urządzenia zostanie wystawiona faktura.

Informacja powyższa będzie dołączona do każdego nowego urządzenia.

*oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną  w postaci zdjęcia lub skanu wraz z podpisem.