Cennik


Aktualny cennik towarów –   

Nowe urządzenia są dostarczane wraz z świadectwem sprawdzenia i kontroli dla dwóch gazów [metan i izobutan] w przypadku zapotrzebowania na świadectwo na trzy gazy [metan, izobutan i wodór*] prosimy o informację przy zamówieniu.

Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla jednego gazu [metan] – 150 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla dwóch gazów [metan+wodór*] – 190 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla dwóch gazów [metan+izobutan] – 170 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla trzech gazów [metan+izobutan+wodór*] – 210 zł netto
* wykrywacz gazu stosować tylko i wyłącznie do wykrywania nieszczelności w  układzie klimatyzacji z zastosowaniem gazu śladowego składającego się z 95%azotu i 5% wodoru

Koszt sprawdzenia urządzenia przy ewentualnym zwrocie – 250zł netto

Informacje o cenach pozostałych produktów z naszej oferty można uzyskać:

Informacja dotycząca zabezpieczeń sensorów i Świadectw Sprawdzenia

Informujemy że od dnia 1.04.21 nowe urządzenia, oraz Świadectwo Sprawdzenia i Kontroli Mieszankami Wzorcowymi dołączone do tych urządzeń, będziemy zabezpieczać za pomocą plomb.

W przypadku zwrotu urządzenia z usuniętą plombą z sensora klient poniesie koszt usługi sprawdzenia urządzenia zgodny z cennikiem.

W przypadku usunięcia plomby na Ś. S. K.M.W.  klient zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie z informacją iż w/w świadectwo nie zostało skopiowane oraz użyte do innych celów. Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną  w postaci zdjęcia lub skanu wraz z podpisem.

Koszty zakupu zostaną zwrócone po opłaceniu usługi/dostarczeniu pisma, na usługę sprawdzenia urządzenia zostanie wystawiona faktura.

Informacja powyższa będzie dołączona do każdego nowego urządzenia.