E-faktury


Wychodząc Państwu na przeciw udostępniamy możliwość otrzymywania faktur drogą mailową.

Dostarczanie faktur drogą elektroniczną wymaga zgody kontrahenta.   

W oświadczeniu uzupełnić należy dane kontrahenta, aktualny adres mailowy, na który wysyłane mają być dokumenty (faktury, duplikaty tych faktur oraz korekty) oraz oczywiście wpisać datę i złożyć podpis. Oświadczenie można pobrać z linku poniżej.
Prawidłowo wypełnione oświadczenie proszę przesłać na adres  temat@temat.org

Do Pobrania -> OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ