GasAlert EXTREME


Detektor jednogazowy GasAlert EXTREME to urządzenie zaprojektowanie z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania. W sposób ciągły monitoruje zagrożenie związane z obecnością jednego gazu. W urządzeniu zastosowano baterię zapewniającą dwuletni okres eksploatacji i sensory, które można wymieniać w terenie. Urządzenie jest kompatybilne z systemem MicroDock II przeznaczonym do automatycznego testowania i kalibracji. Stężenie gazu wyświetlane jest w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD. Ponadto urządzenie wyposażone jest w szerokie, jasno świecące listwy alarmowe oraz funkcję pełnego autotestu. Menu użytkownika jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze.

Dane techniczne:
rozmiar: 2,8/5,0/9,5 cm,
waga: 82 g,
funkcja pełnego autotestu przy załączaniu: alarmy dźwiękowe i optyczne, sensor, bateria i obwody,
alarmy: optyczne, wibracyjne i dźwiękowe; poziom niski, wysoki, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie, Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe,
testy: sprawność czujnika, obwody elektryczne, alarmy stanu naładowania baterii i dźwiękowe/wizualne po uruchomieniu, ciągła kontrola baterii,
pompka: kompatybilność z ręczną pompką do pobierania próbek,
typowy czas pracy baterii: średni czas działania baterii – 2 lata z baterią zamienną 3 V,
funkcje użytkownika: sygnalizacja prawidłowego działania, zatrzaskiwanie alarmów, praca w trybie cichym, zabezpieczenie kodem dostępu, automatyczna kalibracja tlenu, automatyczne podświetlenie, wybór stężenia gazu wzorcowego, blokada po terminie wymaganej kalibracji,
dostępne wersje urządzenia: H2S, CO, O2