Serwis


Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykrywaczy gazu i manometrów elektronicznych naszej produkcji.

Do urządzeń przysłanych do serwisu „TEMAT” S.C. prosimy dołączyć informację z następującymi danymi:

  • data,
  • dane do faktury VAT,
  • adres wysyłki jeżeli jest inny niż adres firmy,
  • telefon kontaktowy,
  • e-mail jeżeli chcą Państwo być powiadamiani o wysyłce,
  • typ i numer fabryczny urządzenia + wyposażenie,
  • podpis osoby zlecającej usługi serwisowe.

 

 


Urządzenia należy zapakować tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu podczas transportu. Podczas pakowania zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia były wyłączone (urządzenia zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego załączenia podczas transportu).


 

Istnieje również możliwość wysłania do Państwa kuriera (DHL) po odbiór urządzenia. Obowiązkiem klienta jest przygotowanie paczki do wysyłki.

W przypadku nieodebrania paczki przez kuriera z powodu jej nieprzygotowania klient zostanie obciążony kosztami za przyjazd kuriera.

O terminie odbioru paczki przez kuriera poinformuje „TEMAT” S.C. po uzgodnieniu z klientem (godziny przyjazdu kuriera nie zależą od „TEMAT” S.C.).

Usługa jest odpłatna, koszt wynosi 24,59zł netto (30,25zł brutto).

Istnieje możliwość dostarczenia za dodatkową opłatą paczki do godz: 9.00, 12.00.