SerwisWydanie świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi :

Nowe, zakupione urządzenia są dostarczane z aktualnym świadectwem sprawdzenia i kontroli wystawionym na 12 miesięcy od daty produkcji.
Zalecany termin kolejnej kontroli jest zaznaczony na naklejce [nowe urządzenia naklejki nie posiadają] lub wyswietlony na wyswietlaczu.
Niemniej data kolejnej kontroli powinna być określona przez wewnętrzne przepisy użytkownika oraz Jego świadomość o sprawności urządzenia.

Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla jednego gazu [metan] – 95 zł netto
Koszt wydania świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi dla dwóch gazów [metan+izobutan] – 135 zł netto

Prowadzimy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykrywaczy gazu i manometrów elektronicznych naszej produkcji.

Do urządzeń przysłanych do serwisu „TEMAT” S.C. prosimy dołączyć informację z następującymi danymi:

  • data,
  • dane do faktury VAT,
  • adres wysyłki jeżeli jest inny niż adres firmy,
  • telefon kontaktowy,
  • e-mail jeżeli chcą Państwo być powiadamiani o wysyłce,
  • typ i numer fabryczny urządzenia + wyposażenie,
  • podpis osoby zlecającej usługi serwisowe.
  • Informacja dotycząca wystawienia świadectwa – jeden lub dwa gazy

Bez powyższych danych urządzenie nie zostanie przyjęte do serwisu.

Prosimy o dołączenie danych do paczki. 

 

Informacje dotyczące RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Temat s.c. z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 55.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i realizacją zlecenia bądź usługi serwisowej oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów – oferty na życzenie klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zlecenia/serwisu.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie umów[firma księgowa, firma kurierska]. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 


Urządzenia należy zapakować tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu podczas transportu. Podczas pakowania zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia były wyłączone (urządzenia zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego załączenia podczas transportu). Do przesyłki proszę dołączyć informację umożliwiającą identyfikację przesyłki – dane kontaktowe.


 

Istnieje również możliwość wysłania do Państwa kuriera (DHL) po odbiór urządzenia. Obowiązkiem klienta jest przygotowanie paczki do wysyłki.

W przypadku nieodebrania paczki przez kuriera z powodu jej nieprzygotowania klient zostanie obciążony kosztami za przyjazd kuriera.

O terminie odbioru paczki przez kuriera poinformuje „TEMAT” S.C. po uzgodnieniu z klientem (godziny przyjazdu kuriera nie zależą od „TEMAT” S.C.).

Usługa jest odpłatna, koszt wynosi 45,00zł netto (55,35zł brutto).

Istnieje możliwość dostarczenia za dodatkową opłatą paczki do godz: 9.00, 12.00.