Promocje – Allegro


Zapraszamy na nasze aukcje na platformie allegro

Jeżeli są państwo zainteresowani jednorazowym zakupem większej ilości urządzeń – zapraszamy do kontaktu temat@temat.org lub 32 327 07 08


Allegro wszystkie aukcje


                 

Promocja Allegro

Do każdego zakupionego na Allegro wykrywacza nieszczelności instalacji gazowej produkcji Temat s.c. wykonamy w ramach gwarancji pierwszą* kontrolę z wydaniem świadectwa sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi

Usługa zostanie wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 13 miesięcy od daty zakupu wykrywacza.
Warunkiem wykonania kontroli w ramach gwarancji jest przedstawienie dokumentu zakupu urządzenia [faktury Vat na której jest umieszczony numer aukcji allegro]

Urządzenie powinno zostać dostarczone do siedziby firmy przez zlecającego. Koszty przesyłki urządzenia pokrywa zleceniodawca.

*do każdego urządzenia jest dołączone aktualne świadectwo
“pierwsza kontrola” dotyczy sugerowanej kontroli po 12 miesięcznym okresie użytkowania urządzenia